Úvodní stránka

O nás :


 

Původní Jednotné zemědělské družstvo Olešan Košťálov, založené v roce 1952,

pokračovalo  po transformaci zemědělství v roce 1993 jako Zemědělské družstvo Košťálov až do roku 2014.

Přeměnou družstva na akciovou společnost ZD Košťálov a.s. od 1.7.2014 jako právní nástupce s převzetím všech závazků i pohledávek.

Od 1.1.2015 přebírá naši zemědělskou prvovýrobu na základě společenské smlouvy firma DS Agro Košťálov s.r.o., kde jsme společníky s podílem 49%. Smluvně přebírá do nájmu větší část pozemků a pachtovní smlouvou výrobní nemovitosti a zařízení.

Činností naši společnosti bude i nadále hlavně správa a údržba nemovitostí - bytový fond v počtu 10 bytových jednotek v Košťálově, vývařovna a Klub v Kundraticích.    Dále plná součinnost s aktivitami a hospodařením DS Agro Košťálov s.r.o., využití našich vložených nemovitostí k co nejvyšší produkci a tržbám a tím i pachtovného.

 

 

 

 

 


Předmět podnikání:

  • Pacht části závodu
  • Závodní stravování
  • Klub Kundratice
  • Bytové hospodářství